Ładowanie…

Mediator Sądowy

 • MEDIACJE mają za sobą wielowiekową tradycję: ich ślady znajdziemy już w starożytności, a w XX wieku stały się profesjonalnym narzędziem do pracy z konfliktem.
 • MEDIACJE to pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, praktykowany i uznawany przez sądy w wielu krajach, również w Polsce.
 • MEDIACJE to spotkanie, w którym biorą udział trzy strony: obie strony konfliktu oraz „ten trzeci”, czyli mediator.

" Mediacja w pracy ze zwierzętami."

Mediacja- w jakich przypadkach może pomóc przy pracy ze zwierzętami?

Ta alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu pomoże m.in. - w przypadku pracy z lękiem separacyjnym u psa, a konfliktem z sąsiadami,- w sytuacji niepoprawnego zabezpieczenia właścicielskiego psa na wsi przez sąsiada,- w przypadku ucieczek psa z posesji, a poczucia bezpieczeństwa u innych sąsiadów,- w przypadku zakłócania miru domowego przez psa sąsiada,- w sytuacji specjalnego niepokojenia psa przez sąsiada, oraz szeregu innych sytuacji, w której taka forma może być pomocna by rozwiązać istniejący problem.Jeśli mają Państwo problem i chcieliby go rozwiązać bez niepotrzebnych kosztownych rozpraw sądowych lub ktoś z bliskich potrzebuje takiej formy pomocy.

JAK WYGLĄDAJĄ MEDIACJE?

JAKIE SĄ ZALETY MEDIACJI?

 • Zamiast iść do sądu – spotykacie się u mediatora.
 • Opowiadacie mediatorowi o problemie, konflikcie, sporze.
 • Mediator jest bezstronny, neutralny, nie popiera żadnej ze stron, zachowuje jak największy obiektywizm i dba o dobro wszystkich uczestników mediacji.
 • Mediator wspiera przekazywanie informacji w sposób merytoryczny, wolny od przeszkadzających porozumieniu emocji oraz pozbawiony destrukcyjnych komunikatów.
 • Mediator nie wskazuje ani nie narzuca rozwiązania, lecz pomaga stronom wspólnie poszukiwać sposobu na zakończenie konfliktu.
 • Mediator pilnuje też, aby przyjęta ugoda uwzględniała interesy wszystkich zainteresowanych oraz była zgodna z prawem.
 • Mediator przygotowuje ugodę, którą obie strony podpisują. Jeśli mediacja została zalecona przez sąd, ugoda trafia do sędziego, który ją zatwierdza. Jeśli mediacja miała charakter pozasądowy, ugoda pozostaje u mediujących stron – i również jest prawomocna.
 • MEDIACJE są tańsze, szybsze i skuteczniejsze – nie potrzebujesz prawników, nie czekasz na rozprawę, nie musisz się podporządkowywać narzuconym odgórnie decyzjom.
 • MEDIACJE dają więcej satysfakcji: wybierasz rozwiązanie, które wszystkim odpowiada.
 • MEDIACJE chronią relacje: pokazują bezprzemocowe sposoby komunikacji, podsuwają konstruktywne sposoby radzenia sobie z konfliktem, umożliwiają rozmowę, która nie rani. Czasem nawet sprawiają, że… znów zaczynamy rozmawiać i śmiać się z ludźmi, do których wcześniej nie chcieliśmy się już nigdy więcej odezwać!

Jako mediator współpracuję ze Szczecińską Fundacją IMPULS, w której realizujemy wszelkie projekty związane z mediacjami.

Zapraszam do mediacji !

Koszt pierwszego spotkania mediacyjnego - 150 zł , każde następne 100 zł.

Mediator- Paula Dzikowicz-Proć  tel. 884 949 000

Proszę o wiadomość, oddzwonię w wolnej chwili 🙂