Ładowanie…

Polityka prywatności

Polityka prywatności – Regulamin Świadczenia Usług

1. Postanowienia ogólne

1.1. Czytając, przeglądając czy używając strony paula-behawiorysta.pl akceptujecie Państwo niniejsze zasady zawarte w Polityce Prywatności i Regulaminie

1.2. Jako administratorzy strony paula-behawiorysta.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy paula-behawiorysta.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

1.3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników strony paula-behawiorysta.pl.

2. Dane Osobowe

2.1. W czasie korzystania z strony paula-behawiorysta.pl możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane te to w większości przypadków imię i adres e-mail.

2.2. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

3. Cookies

3.1. Strona paula-behawiorysta.pl informuje, że w związku z udostępnianiem treści serwisu stosuje tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.

a)  Technika cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

· tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści;

· personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu;

· utrzymywania sesji użytkowników;

· uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,

· dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych

b) Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Regulamin świadczenia usług

§ 1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Klientem zlecających umów o świadczenie Usług, znajdujących się na stronie https://paula-behawiorysta.pl/behawiorysta
Abonent/Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług paula-behawiorysta.pl, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług.
Usługa – usługa na stronie paula-behawiorysta.pl świadczona na rzecz Klienta. Zakres usług znajduje się na stronie  https://paula-behawiorysta.pl/behawiorysta. Usługa to wykonanie czynności przez Wykonawcę na rzecz Klienta (według wcześniejszych ustaleń), których efektem jest spotkanie na szkoleniu dla Psa bądź konsultacjach behawioralnych.

§ 2 Postanowienia ogólne

  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia umowy o świadczenie usług.
  2. Wykupienie usługi oferowanej oraz przekazanie zaliczki przelewem na konto lub na wyznaczonym spotkaniu, oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy.
  3. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, o czym poinformuje swoich klientów drogą mailową.

§ 3 PRYWATNOŚĆ

  1. Usługodawca zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej, swoim Usługobiorcom.
  2. W szczególnych przypadkach zastrzega się prawo udostępnienia zawartości konta oraz baz danych organom państwowym do tego uprawnionym np. prokuraturze.
  3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.
  4. Każdy ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Usługodawcy w każdym czasie, bez opłat.

§ 4 ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Umowa wygasa automatycznie w przypadku braku zapłaty za usługę w terminie
  2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem stron.