Warsztaty z Agatą Kokocińską-Kusiak

Zapraszam na Warsztaty pt.” Komunikacja psów – jak zbudować dobrą relację z psem? Seminarium z warsztatami praktycznymi ” z mgr inż. etolog, zoopsycholog i trenerem zwierząt Agatą Kokocińską-Kusiak.

Jedyne takie warsztaty organizowane w Szczecinie:)!

Nie może Cię zabraknąć!

28-29 marca 2020r. w Szczecinie

Koszt:

Opiekun z psem – 390 zł

Obserwator – 200 zł

Wydarzenia
Komunikacja jest ważnym elementem budowania prawidłowej relacji z psem

Komunikacja to podstawa tworzenia relacji i więzi. Bez komunikacji nie ma porozumienia, dlatego warto uczyć się języków obcych. Takim “językiem obcym” jest dla nas język psów. Analogicznie jesteśmy w stanie zrozumieć sygnały wysyłane przez psy oraz odpowiadać na nie, dając im poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Dzięki poprawnemu analizowaniu zachowania psów, jesteśmy w stanie poradzić sobie z większością problemów behawioralnych. Warsztaty te mają na celu naukę prawidłowego czytania sygnałów wysyłanych przez psy, a co za tym idzie poprawę relacji człowieka ze zwierzęciem, a także jego kompetencji socjalnych w kontakcie z innymi psami. Zajęcia będą się składać z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, w których będą omawiane aspekty komunikacji wewnątrzgatunkowej oraz międzygatunkowej.

Podczas zajęć teoretycznych zostaną omówione zmysły psów oraz sygnały, jakimi się posługują. Część warsztatowa oparta będzie na interpretacji sygnałów oraz nauce odpowiedniego reagowania na nie tak, by pies czuł w nas wsparcie.

Kilka słów o Prowadzącej

Agata Kokocińska-Kusiak – Etolog, zoopsycholog i trener zwierząt. Z wykształcenia inżynier zootechniki w specjalności Hodowla Małych Zwierząt Użytkowych i Amatorskich, magister zootechniki w specjalności Dzikie Zwierzęta (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie), a także pedagog specjalny (Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Doktorantka w Zakładzie Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Wykłada na Wydziale Nauk o Zwierzętach oraz Uniwersytecie Otwartym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu behawioru psów i kotów, w tym m.in. kurs dający kwalifikacje zoopsychologa w Europejskim Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej, kurs instruktorski “trener psów” w szkole CANID, a także jest absolwentką Centre of Applied Pet Ethology (COAPE), gdzie ukończyła kurs ADVANCED DIPLOMA IN THE PRACTICAL ASPECTS OF COMPANION ANIMAL BEHAVIOUR AND TRAINING. Członkini zarządu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a także członkini Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA oraz członkini International Association of Animal Behavior Consultants IAABC. Aktywny naukowiec, prelegentka na wielu behawioralnych i olfaktorycznych konferencjach międzynarodowych i krajowych.
Podczas studiów doktoranckich była prelegentką na 31 konferencjach, z czego na 9 konferencjach międzynarodowych (m.in. Czechy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Węgry, Japonia), na których wygłosiła 12 wykładów i zaprezentowała 19 posterów.

Warsztaty z Agatą Kokocińską-Kusiak
Agata Kokocińska-Kusiak - etolog, zoopsycholog i trener zwierząt

Prowadzi badania z zakresu biologicznych mechanizmów zachowań, psychologii zwierząt, dobrostanu, (z naciskiem na preferencje zwierząt) oraz zoosemiotyki. Podczas studiów doktoranckich skupiła się na badaniach nad zmysłem węchu i możliwości jego wykorzystania, m. in. w diagnostyce chorób nowotworowych. Szczególnie interesują ją zagadnienia związane z temperamentem i osobowością zwierząt, a także ich emocjonalne życie

PLAN WARSZTATÓW

Szkolenie Psów | Kurs nauki i posłuszeństwa
Warsztaty o komunikacji z psem z Agatą Kokocińską-Kusiak

Dzień 1

10-11- Powitanie, zapoznanie się z uczestnikami, rozmowa o psach uczestników

 

11-11.15- przerwa kawowa( słodki poczęstunek)

 

11.15-14.15- teoria: podstawy zoosemiotyki, sygnały wysyłane przez psy, analiza zachowania w teorii, podstawy komunikacji człowiek-pies; rola smyczy w komunikacji.

 

14.15-15- przerwa na lunch

 

15- 17- pierwsza sesja z psami w terenie – praca 1 na 1 . Omówienie aspektów takich jak: postawa ciała, ruch, smycz. Podział psów na 2 grupy.

 

 

Dzień 2

 

10-12- druga sesja z psami w terenie – obserwacja komunikacji psów, analiza zachowania człowieka i psa, nauka odpowiednich reakcji (grupa 1- psy wyznaczone 1 dnia)

 

12-12.15- przerwa kawowa( słodki poczęstunek)

 

12.15- 14.15 – teoria: analiza sygnałów wysyłanych przez psy, rola opiekuna w budowaniu relacji człowiek-pies,

14.15- 15.00- przerwa na lunch

 

15-17- druga sesja z psami w terenie: obserwacja komunikacji psów, analiza zachowania człowieka i psa, nauka odpowiednich reakcji (grupa 2 psy wyznaczone 1 dnia,)

 

 

 

Zajęcia Behawioralne
Komunikacja między psami również na Warsztatach w Szczecinie

Zapisy u organizatora:

Paula Dzikowicz-Proć – Behawiorysta i Trener Psów

 

Tel. 884 949 000